Powrót do stony głównej
CYBERPRZEMOC

 

Co to jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to nękanie, szantażowanie i straszenie z użyciem sieci lub telefonu komórkowego.

Formy cyberprzemocy to:

Co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

Konsekwencje wobec uczniów:

Co robić będąc ofiara cyberprzemocy? Co robić będąc świadkiem cyberprzemocy? Jak korzystać z Internetu i telefonu, aby nie krzywdzić innych? Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy?

Prawna ochrona przed cyberprzemocą