KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Sobota 25 maja 2019

Licznik odwiedzin od 2008 123701

Szkolenie CLIL, cz. 1

"Działanie finansowane w ramach programu Erasmus+
po więcej informacji zapraszamy na polską stronę projektu: www.cookandserve.weebly.com

17 września 10 nauczycieli z ZSGiH - nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz nauczyciele ze szkolnego zespołu Erasmus+ wzięło udział w pierwszej części szkolenia  zakresu CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (z ang. Content and language integrated learning). Jest to metoda, która zakłada nauczanie języka obcego poprzez treść oraz treści poprzez język.

Szkolenie poprowadziła nauczycielka i metodyk języka niemieckiego - mgr Monika Wisła. Było to energiczne i pełne pasji dwie godziny z CLIL. Celem spotkania było wyjaśnienie czym jest ta metoda, przykładów zastosowania, efektów i korzyści jakie ze sobą niesie. Ponadto, dzięki aktywnej formie pracy oraz połączonym silom językowo-zawodowym, mogliśmy samodzielnie stworzyć pierwszy konspekt lekcji z wykorzystaniem własnie tej metody. Teraz wystarczy zdobytą wiedzę użyć w praktyce.

Uczniowie! Bądźcie gotowi na nowe wyzwania:-)

powrót do góry >>

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl