KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 25 sierpnia 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1431112

Projekt "AGRO na 6-stkę"

Projekt "AGRO na 6-stkę" skierowany jest do nauczycieli  i instruktorów kształcenia zawodowego kierunków rolniczych ze szkół publicznych, nauczających przedmiotów wpisujących się w co najmniej jedną z branż objętych projektem:

- produkcja rolnicza, 
  - ogrodnictwo, 
- technika rolnicza, 
- przetwórstwo spożywcze, 
- agrobiznes, 
- kształtowanie krajobrazu, 
- turystyka wiejska, 
- usługi gastronomiczne, 
- rybactwo śródlądowe, 
-  inżynieria środowiska i melioracja. 

PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OBEJMUJE: 

Warsztaty przygotowujące do praktyk - 3 dni 
  I część praktyk w przedsiębiorstwach - 5 dni roboczych 

- Praktyki prowadzone są w przedsiębiorstwach dysponujących nowoczesnym sprzętem, oprzyrządowaniem lub liniami technologicznymi, stosujących efektywne metody w zakresie organizacji pracy.

II część praktyk w przedsiębiorstwach - 5 dni roboczych 
Wyjazdy studyjne za granicę - 5 dni roboczych

- Po zrealizowaniu obu części praktyk uczestnicy projektu biorą udział w wyjeździe studyjnym do nowoczesnego przedsiębiorstwa rolniczego w jednym z krajów Unii Europejskiej. Celem wyjazdu jest zapoznanie nauczycieli z pracą i rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w firmie zagranicznej.

W projekcie udział wzięły: Beata Pieńkowska i Sabina Frycz, nauczycielki teoretycznych przedmiotów zawodowych, które odbyły praktyki w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego pod okiem samego mistrza prof. dr hab. inż. Kazimierza Sadkiewicza oraz w zakładzieSemCo SGNiP Krystyna Just, produkującym tradycyjnymi metodami oleje tłoczone na zimno. Wyjazd studyjny pozwolił porównać rozwiązania technologiczne krajowe przemysłu spożywczego  z rozwiązaniami w Hiszpanii.

- panie Bogusława Chłopczyk,  Irena Karkut, Bernardyna Zielińska, Dorota Wojciech, które odbyły dwutygodniowe  praktyki w Hotelu "4 Pory Roku". Wyjazd studyjny pozwolił porównać gastronomię krajową z gastronomią Włoch. 
- Obecnie w projekcie uczestniczą panie Małgorzata Kłopotowska, Małgorzata Konstanty, Kinga Baścik oraz Ewa Hess Rykała

więcej na stronie: http://agro.eduportal.pl


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl