KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 25 sierpnia 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1431118

Doskonalenie "Chlebem Powszednim" nauczyciela zawodu

Projekt był skierowany do 260 nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu kucharz i pokrewnych oraz technik technologii żywności z całej Polski. Realizowano go w kilku etapach. Taki sposób działania pozwolił na stworzenie i dopasowanie programu doskonalenia do każdego uczestnika, co z kolei wpłynęło na pozytywny efekt końcowy projektu.

1. diagnoza IN  (początkowa), która odbyła się w Pomorskiej Akademii Kulinarnej. Podczas dwudniowego zjazdu rozpoznano potrzeby w zakresie wiedzy piekarsko-cukierniczej. Działania te pomogły  dostosować praktyki do osobistego profilu zawodowego - stworzonego przez  ekspertów. 

2. praktyki w przedsiębiorstwie piekarsko-cukierniczych z tradycjami, które należą do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle. Podczas trwania praktyk zapoznano uczestników z nowymi rozwiązaniami techniki stosowanym w branży

3. diagnoza OUT (końcowa) w Pomorskiej Akademii Kulinarnej, gdzie sprawdzony został przyrost wiedzy i umiejętności praktycznych.

4. Po 14 dniach doskonalenia zawodowego uczestnik otrzymał upragniony certyfikat tego prestiżowego projektu oraz zaświadczenie. Są one potwierdzeniem zdobytej wiedzy i rozwoju umiejętności.

W projekcie udział wzięła pani Beata Pieńkowska, nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych. W ramach praktyki zawodowej pracowała tydzień w nowoczesnej piekarni w Pieckach, oraz drugi tydzień w cukierni Szabelski w Pieckach.

Więcej o projekcie na stronie projektu  http://www.doskonaleniechlebem.pl


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl