KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570573

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Liczne szkolenia dla nauczycieli naszej szkoły są nieodłączną ścieżką na ich drodze w karierze zawodowej a ich celem jest poszerzenie zakresu ich kompetencji. Wszystko po to, aby zagwarantować nową jakość dla programu edukacyjnego. Nabyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności są sukcesywnie wdrażane w ramach codziennych obowiązków, w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy efektywności pracy oraz szybszego reagowania na zmiany.


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl