KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570579

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Zarząd Oświaty w  Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. kończy się realizacja projektu pn: "Edukacja dla przyszłości - atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". W ramach projektu wsparciem objętych zostało 1327 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych.

W ramach projektu ponad 700 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo 
w prowadzonych kołach artystyczno-technicznych m.in. muzycznym, bukieciarskim, plastyczno-architektonicznym oraz bukieciarskim. Dla każdego ucznia zakupiono m.in podręczniki, słowniki oraz nowoczesne kalkulatory matematyczne. 

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów zorganizowano Międzyszkolne Konkursy z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci zestawów kina domowego, aparatów fotograficznych oraz odtwarzaczy MP4. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kursy specjalistyczne, w ramach których 597 uczniów podniosło swoje kwalifikacje (był to m.in. kurs spawania, architektury krajobrazu, Auto Cad, obsługi wózka widłowego, barmański, kelnerski, młodego gastronoma). Ciekawostką był zorganizowany dla 60 uczniów Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej kurs związany z uzyskaniem uprawnień do pracy na promie pasażerskim, który odbywał się w Kołobrzegu oraz zorganizowany przez Aeroklub Bielsko-Bialski kurs pilotażu szybowcowego, w ramach którego uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki.

Bardzo dużą atrakcją dla wszystkich uczestników projektu były zajęcia jednodniowe zorganizowane w formie wycieczek edukacyjnych. Uczniowie zwiedzali m.in. Wrocław, Kraków, Zakopane oraz Bocheńską Kopalnię Soli.  

W ramach projektu 11 bielskich szkół objętych projektem zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne:
- tablice multimedialne z projektorami, 
-sprzęt odtwarzający do nauki języków obcych, 
-niwelator optyczny oraz tachimetr zakupiony dla Zespołu Szkół Budowlanych, 
-sprzęt muzyczny zakupiony dla Bielskiej Szkoły Rzemiosł (trąbki, pianino cyfrowe, klarnet, saksofony, puzon) 
- podręczniki, ćwiczenia, płyty CD oraz gry edukacyjne dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu. 
Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne mają wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych. Wartość zakupionego sprzętu i innych pomocy dydaktycznych wyniosła ok. 400 000zł.

Ze względu na duże zainteresowanie projektem w kolejnym roku szkolnym Miejski Zarząd Oświaty zamierza realizować projekt systemowy pn: "Mam zawód - mam pracę w regionie", którego głównym celem będzie kontynuacja podjętych działań zrealizowanego projektu.


Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 

"Edukacja dla przyszłości" - atrakcyjna oferta kształcenia w Szkołach Zawodowych Bielska - Białej. Projekt wpółtworzony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Załączniki:

Zajęcia w ramach projektu:

1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze język angielski-matematyka dla klas pierwszych

2. Dodatkowe zajęcia językowo-matematyczne dla klas drugich, trzecich i klas maturalnych:

a) język angielski
b) język niemiecki
c) matematyka

3. Kursy zawodowe:

a) kurs młodego gastronoma

 

 

 

b) kurs kelnerski

 

 

 

 

 

c) kurs barmański

 

 

 

Uczestnicy projektu:

Otrzymują atrakcyjne pomoce dydaktyczne m.in.  
- CD-ROM z ćwiczeniami interaktywnymi
- Słowniki z CD-ROM
- Podręczniki 
- Opowiadania z płytą CD
- Plansze
- Kalkulatory
- Pendrivy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Zarząd Oświaty Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18.10.2010r. rozpoczęto nabór uczestników do projektu pn.: "Edukacja dla przyszłości - atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej".


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 1235 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe i matematyczne, zajęcia artystyczne i techniczne, spotkania z zakresu równości szans oraz kursy specjalistyczne (w tym m.in. barmański, kelnerski, operatora wózka jezdniowego, podstaw pilotażu szybowcowego, architektury i krajobrazu), po ukończeniu których uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia. Wszystkie zajęcia i kursy są bezpłatne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w głównej siedzibie Biura, które mieści się w budynku Miejskiego Zarządu Oświaty: ul. Ak. Umiejętności 1A, 43-300 Bielsko-Biała (pok. 1) oraz Szkolnych Biurach Projektu znajdujących się na terenie 11 szkół objętych projektem. 
Regulamin dotyczący rekrutacji i udziału w projekcie wraz z wymaganymi złącznikami do pobrania poniżej.

 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Człowiek - najlepsza inwestycja

Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Miejski Zarząd Oświaty Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 13.12.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej dotyczącej projektu pn:"Edukacja dla przyszłości - atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej".  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
Poniżej znajdują się listy uczniów... dalej

 Z posiedzenia Komisji

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl