ARCHIWUM
ZSGiH

2009-2010

 
   
  Polityka Prywatności

ARCHIWUM

   

ROK SZKOLNY 2009/2010

Ślubowanie klas pierwszych

Jak co roku w bielskim Kinoplexie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 24 września nowo przyjęci uczniowie zebrali się wraz ze swymi wychowawcami, by dostąpić zaszczytu pasowania na pełnoprawnego członka Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrekcja Szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców.
Rozpoczęcie nauki w nowej szkole dla młodego człowieka jest nie lada wyzwaniem, musi sprostać obowiązkom, a także włożyć dużo serca, by z dnia na dzień stawać się lepszym w wybranym przez siebie zawodzie. O tym wszystkim, co czeka na nowicjuszy w krótkim przemówieniu mówiła pani dyrektor Jolanta Wikło. Nie zapomniała także dodać otuchy młodym kucharzom i kelnerom obiecując, że zawsze znajdą się w szkole osoby chętne do pomocy. Następnie wyznaczone delegacje klas pierwszych zaproszono na środek, aby w imieniu społeczność swojej klasy wzięły udział w pasowaniu na ucznia. Nad przebiegiem tej ważnej chwili czuwał pan profesor Marek Świerczek Po części oficjalnej, na zakończenie uroczystości wysłuchano kilku wierszy w wykonaniu uczniów klas starszych 3 TŻ2 oraz 4 TK/Kl, którzy zawsze wspierają młodszych kolegów i są dla nich przykładem.
Po muzyczno estetycznych doznaniach, młodzież została zaproszona na projekcję filmu pt: "Dzieci Ireny Sendlerowej". Podczas seansu na sali panowała cisza, uczniowie oglądali film w skupieniu. Dodatkowo na atmosferę wpłynęła świadomość autentyczności wydarzeń - szczególnie silnie zaakcentowana w epilogu filmu, kiedy to na ekranie pojawia się staruszka, pani Irena i mówi o tym, co w życiu człowieka stanowi najważniejsze wartości, to prawda i dobroć okazywana bliźnim. Po tym sugestywnym obrazie w kinie zapanowało na moment milczenie, a zaraz potem lawina oklasków. Reakcja młodych ludzi, po tak wstrząsającym seansie nie wymaga komentarza, podobnie jak nie jedna uroniona łza.

Asia Kanik


<< powrót do WYDARZENIA

<< powrót do ARCHIWUM