NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

DLA MATURZYSTÓW

   
 
   

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu


1. Etap pisemny:
23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, czas trwania 120 minut

2. Etap praktyczny:
24.06.2014r. godz. 9.00 - etap praktyczny dla absolwentów klas: technik organizacji usług gastronomicznych i technik technologii żywności czas trwania: 180 minut

25.06.2014r. godz.9.00 - etap praktyczny dla absolwentów klas: technik żywienia i gospodarstwa domowego, kelner, kucharz czas trwania: 240 minut

Zdający w dniu egzaminu zgłasza się w szkole na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu i przynosi ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, przybory do pisania z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sal środków łączności i innych rzeczy osobistych.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 29 sierpnia 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r.).

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności