NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

European Language Label - Edycja 2013/2014

   
 
   

Auf der Suche nach dem verlorengegangenen Menü
des österreichischen Kaisers
W poszukiwaniu utraconych smaków stołu cesarskiego  -  Tytuł projektu

Projekt instytucjonalny realizowany
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
realizowany przez grupę 15 uczniów klasy trzeciej   (technik usług gastronomicznych)

 

OPIS PROJEKTU

XIII i XIV edycja konkursu European Language Label 2013 i 2014 - Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

 

źródło: "Die besten Rezepte aus der kaiserlichen Kofküche", Gabriela Salfellner; www.wien-vienna.at

 

Czas realizacji: styczeń 2013 - czerwiec 2014

 

Cel projektu:

zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, nauka języka niemieckiego zawodowego przy wykorzystaniu technologii informacyjnych,

praktyczna nauka przyszłego zawodu (zakres: cukiernictwo);

praca poza salą lekcyjną (mail, Internet, praca w domu; prezentacje prac uczniów - sala lekcyjna),

spotkania z mistrzami w zawodzie,

organizacja wystawy fotograficznej,

tworzenie strony internetowej projektu,

autentyczny kontakt z rynkiem pracy,

poznawanie historii i kultury wybranego okresu w dziejach historii Europy wspólnej dla regionu, w którym uczniowie mieszkają i uczęszczają do szkoły pod kątem specyfiki zawodu;

zdobywanie wiedzy i umiejętności językowych, które mają tzw. "nieformalny wpływ" na kształtowaniu postaw i przekonań ucznia w jego kontaktach z otoczeniem, co przygotuje go w sposób mimowolny, ale świadomy, do zdobywania doświadczenia i swojego miejsca na rynku pracy. Zdobywanie wiedzy ma z natury charakter niezorganizowany i niesystematyczny i odbywa się bez większego udziału nauczyciela.

Nauczyciel koordynujący całościową pracą uczniów i realizacją zadań w ramach projektu: nauczyciel języka niemieckiego - Lidia Szarek (opieka językowa, tłumaczenia tekstów, korespondencja w języku niemieckim, korekta tłumaczeń uczniów, kontakt z instytucjami).

Nauczyciele wspierający: nauczycielka technologii gastronomicznej - Małgorzata Kłopotowska (wychowawca klasy), czuwająca nad praktyczną stroną wykonywanych zadań z zakresu cukiernictwa,
nauczycielka języka polskiego - Ewa Kwiatkowska Kos (opieka językowa nad stylistyką języka polskiego tłumaczonych tekstów);
nauczycielka technologii informacyjnej zamieszczający wyniki pracy uczniów na stronie internetowej szkoły.

Miejsce finalnej realizacji projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej; uczniowie w większości prace związane z projektem wykonują poza salą lekcyjną, ale także w pracowniach technologicznych, wybranych cukierniach, piekarniach i restauracjach.

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności