NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2014

   
 
   

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych
- European Language Label

przyznany naszej szkole za projekt językowy pt."Auf der Suche nach dem verlorengegangenen Menü des österreichischen Kaisers. W poszukiwaniu utraconych smaków stołu cesarskiego"


22 września 2014 roku w Warszawie z rąk przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komisji Europejskiej certyfikaty odebrało 15 laureatów. Uroczystość odbywała się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków przypadającego na 26 września.

Z pośród nadesłanych 77 projektów w dwóch kategoriach laur językowy przypadł także naszej szkole. Galę uświetniły wykłady prof. zw dr hab. Hanny Komorowskiej - przewodniczącej jury konkursu ELL w Polsce, prof. dr hab. Michela Candelier z Rady Europy, dr Katarzyny Czetwertyńskiej - członkini jury konkursu ELL w Polsce oraz Bartosza Wilimborka - laureata ELL 2013.

Nagrodzone "projekty nie tylko w atrakcyjny sposób motywują i, dzięki zastosowaniu nowych technologii, włączają uczniów do nauki języków obcych, ale jednocześnie umożliwiają ich integrację w coraz bardziej wielojęzycznych i wielokulturowych społecznościach" - pisze o projektach Anna Grabowska w najnowszym wydaniu  czasopisma "Języki Obce w Szkole", redaktor naczelna kwartalnika i koordynator programu European Language Label w Polsce.

Jest to bardzo duże osiągnięcie, którego autorami są uczniowie pracujący w ramach zadań projektowych od września 2013 roku. Dwa lata działań nagrodzone zostały prestiżowo. "Języki to nasza pasja" - to jedno z wielu haseł, przy pomocy których promuje się w Polsce naukę języków obcych. Dla uczniów klasy czwartej o specjalności technik usług gastronomicznych języki obce są bardzo ważne. Praca wszystkich uczestników projektu, tak nauczycieli jak i uczniów, to powód do dumy.

Certyfikat

Uczniowie realizujący działania w nagrodzonym projekcie:
Justyna Marusza, Monika Nowak, Agnieszka Tomalik, Dorota Ślosarczyk, Paweł Mroczko, Aleksandra Pudełko, Aneta Marzec, Monika Sikora, Marcela Szymańska, Magdalena Szubert, Tomasz Śliwak, Ewelina Płowucha, Katarzyna Tomszak, Aneta Zoń, Angelika Wajdzik, Hanna Knapińska.

Grupa uczniów klasy czwartej o specjalności technik usług gastronomicznych - współautorów nagrodzonego projektu z certyfikatem i statuetką ELL 2014

Uczestnicy projektu składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły - pani Jolancie Wikło i pani Agnieszce Hyrlik za wsparcie i pomoc w realizacji zadań, wychowawcy klasy - pani Małgorzacie Kłopotowskiej, nauczycielom technologii, obsługi konsumenta, technologii informacyjnej, języka polskiego, historii, nauczycielowi biblioteki i wszystkim osobom dzięki pomocy i życzliwości których udało się dwa lata pracować i uczyć się z pasją tworząc piękny projekt.

Nagrody ELL 2014 wręczał sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, prof. zw dr hab. Hanna Komorowska- przewodnicząca jury konkursu ELL w Polsce oraz dyrektor generalny Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.

Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim firmom, dzięki których materialnej pomocy nie byłoby mowy o zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych działań, a były to firmy współpracujące z nami przez cały okres trwania projektu: Pracownia Badań Sensorycznych ErgoSolutions z Krakowa, Restauracja Browar Miejski w Bielsku-Białej, Pracownia Cukiernicza i Piekarnia Parowa Gałuszka z Żywca, pracownia technologiczna i Rada Rodziców ZSGiH.

 Koordynatorzy piętnastu nagrodzonych projektów konkursu European Language Label 2014

Więcej informacji o nagrodzonych projektach i nagrodzonym naszym projekcie na stronie: http://ell.org.pl/gala-wreczenia-certyfikatow-2014/ i na stronie szkoły: http://gastronom.edu.pl/katalog/ell-2013.html

Koordynator projektu: Lidia Szarek

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności