NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

European Language Label - Edycja 2013

   
 
   

PLAN PRACY: I ETAP PROJEKTU


wrzesień  2012 - ustalenie szczegółów realizacji projektu z dyrektor ZSGiH panią mgr Jolantą Wikło, złożenie wymaganej dokumentacji dyrekcji szkoły (strona projektu: www.ell.org.pl);

wrzesień 2012 - udział dwóch uczniów w praktyce zawodowej w mieście partnerskim Solnok - Węgry. Praktyka w cukierni, wykonywanie deserów
i ciast typowych dla kuchni węgierskiej. Omówienie i wstępne ustalenie szczegółów projektu.

październik 2012 - omówienie szczegółów realizacji projektu z nauczycielem technologii informacyjnej i uczniami klasy 2 TUG. Podział zadań;

październik 2012 - ustalenie z Dyrekcją Szkoły i nauczycielem technologii informacyjnej szczegółów powstania strony internetowej dla dokumentacji projektu na stronie internetowej szkoły (www.zsgih.edu.pl - projekty - ELL 2013/2014);

listopad 2012 - realizacja I etapu projektu - ustalenie i stworzenie przez ucznia logo projektu, opis na stronie projektu;

listopad 2012 - wybranie praktycznych i dydaktycznych materiałów do projektu; zamówienie materiałów w księgarni internetowej;

grudzień 2012 - realizacja II etapu projektu - wykonanie opisu projektu na stronę projektu przy wykorzystaniu materiałów źródłowych;

styczeń 2013 - realizacja III etapu projektu - ustalenie listy wybranych przepisów kuchni austrowęgierskiej z wybranej i zamówionej przez uczniów książki pt. "Die besten Rezepte aus der kaiserlichen Hofküche" (Vitalis, 2010, www.vitalis-verlag.com). Wydanie to jest źródłem pomysłów na wizualne i merytoryczne przedstawienie realizacji projektu, jak również stanowi bazę przepisów na ciasta i desery dworu pary cesarskiej: cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, znanej jako Sisi;

styczeń 2013 - nawiązanie kontaktu z przedstawicielami firmy cukierniczo-piekarniczej "Piekarnia Cukiernia Lodziarnia Gałuszka" w Żywcu i ustalenie planu przyszłej współpracy w ramach projektu;

styczeń 2013 - opracowanie w ramach lekcji przedmiotowej z języka niemieckiego wstępu do słowniczka wyrażeń i zwrotów typowych dla tematu realizowanego w ramach projektu;

styczeń 2013 - ustalenie szkolnej grupy ekspertów, których zadaniem będzie degustacja i ocena pod względem smakowym i wizualnym wykonanych przez uczniów w ramach projektu deserów i ciast.

Zaproszeni do Jury zostali:

- pani dyrektor szkoły - mgr Jolanta Wikło
- nauczyciel przedmiotu zawodowego - mgr Małgorzata Kłopotowska,
- nauczyciel języka polskiego - mgr Ewa Kwiatkowska Kos.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Jury, których zadaniem będzie ocena prac cukierniczych wykonanych przez uczniów w ramach projektu, są znane z wyrafinowanego gustu smakosza wszystkiego co słodkie i niesłodkie.
Jury będzie na bieżąco relacjonować opinie o smakach i jakości wykonanych przez uczniów deserów i ciast kuchni u nas nieznanej i historycznie odległej na szkolnej stronie projektu i prezentować je na szkolnej stronie projektu.

luty 2013 - realizacja IV etapu projektu - wybranie pierwszego przepisu (deser) do wykonania przez jednego lub dwóch uczniów i stworzenie krótkiego filmu instruktażowego dotyczącego jego wykonania przez ucznia; spotkanie z mistrzem cukiernictwa w renomowanej cukierni;

luty 2013 - stworzenie ostatecznej wersji słowniczków tematycznych dotyczących czynności wykonywanych przy przygotowywaniu deserów i ciast z uwzględnieniem nazewnictwa z czasów cesarstwa i słowniczka nazw deserów i ciasta dworu austrowęgierskiego  (prezentacje multimedialne do zamieszczenia na stronie projektu);

luty 2013 - V etap projektu - nawiązanie kontaktu z przedstawicielami rodu Habsburgów żyjących w Europie; wstępne poinformowanie o realizowanym projekcie szkolnym + przesłanie założeń projektu i programu pracy;

luty / marzec 2013 - opracowanie słowniczka wyrażeń związanych z pracą w cukierni (prezentacja multimedialna);

luty / marzec 2013 - nawiązanie kontaktu z organizacjami wspierającymi inicjatywy szkolne w szkole polskiej, tj. Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w Warszawie i Instytutem Austriackim w Krakowie celem otrzymania wsparcia merytorycznego i materialnego dla celów projektu. Nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta Bielsko-Biała, Wydziałem Promocji Miasta celem wsparcia działań w ramach projektu, tj. pomoc we współorganizowaniu pokonkursowej wystawy fotograficznej i pomoc w wydaniu albumu fotograficznego dotyczącego cukiernictwa historycznego na dworze austrowęgierskim. (Bielsko-Biała było nazywane "Małym Wiedniem" i w czasach istnienia monarchii austrowęgierskiej było terytorialnie jego częścią. - VI etap projektu;

marzec 2013 - nawiązanie kontaktu z profesjonalnym fotografem zajmującym się zawodowo fotografowaniem żywności, spotkanie grupy uczniów
z mistrzem, omówienie dalszych etapów realizacji projektu pod kątem fotoreportażu, wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za dokumentację fotograficzną i filmową kolejnych etapów realizacji projektu, VII etap projektu;

marzec 2013 - nawiązanie kontaktu z Muzeum Miejskim w Żywcu.
Zamek Żywiecki był siedzibą członków rodu Habsburgów, miejscem w którym mieszkała do października 2012 roku księżna Maria Krystyna Immaculata Elżbieta Renata Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska znana także jako polska księżniczka von Altenburg. Nawiązanie kontaktu będzie miało na celu stworzenie możliwości odbycia sesji zdjęciowej wykonanych przez uczniów deserów i ciast w zabytkowych wnętrzach i na zastawie stołowej rodziny Habsburgów w Żywcu. Etap VIII projektu;

marzec 2013 - jednodniowy work-shop w ramach praktyki specjalistycznej przy fachowym wsparciu wykwalifikowanego cukiernika-piekarza; IX etap projektu;

kwiecień 2013 - opracowanie wraz z nauczycielem języka niemieckiego całości prezentacji dotyczącej przygotowanych i wykonanych deserów i omówienie I etapu projektu (X etap projektu);

kwiecień 2013 - XI etap projektu - spotkanie z fotografem/filmowcem w pracowni szkolnej. Szczegóły spotkania: "Jak fotografować żywność, instruktaż. Jak filmować?" - Wykład w szkole w ramach realizowanego projektu;

kwiecień / maj 2013 - XII etap projektu - omówienie realizacji tworzenia wystawy dotyczącej realizowanych zadań w ramach projektu, ustalenie miejsca i instytucji wspierającej powstanie wystawy fotograficznej, która będzie jednym z efektów pracy w ramach projektu; nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta Bielska-Białej;

kwiecień 2013 - XIII etap projektu - spotkanie edukacyjne uczniów grupy językowej biorących udział w projekcie. Przygotowanie deseru/deserów
na podstawie zdobytych umiejętności w cukierni i cukiernio-piekarni + program. Spotkanie z mistrzem cukiernictwa z uczniami; spotkanie w siedzibie szkoły; (pokaz umiejętności językowych i cukierniczych uczniów);

kwiecień 2013 - sprawdzenie znajomości słownictwa tematycznego przez uczniów biorących udział w projekcie; ocena wyników nauki języka zawodowego; ocena wykonanych przez uczniów przydzielonych zadań;

kwiecień / maj 2013 - XIV etap projektu, nawiązanie kontaktu z restauracjami łączącymi dzisiaj tradycję kuchni cesarskiej z Węgierskiej Górki, Wisły i Rudy Śląskiej. Wszystkie te restauracje szczycą się specjałami kuchni okresu cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Sisi. Omówienie warunków współpracy w kolejnych etapach realizacji projektu;

maj 2013 - poinformowanie Urzędu Miasta i odpowiedniego Wydziału o przygotowywanej przez uczniów w ramach projektu ELL 2013/2014 wystawie fotograficznej ukazującej zamierzone efekty końcowe projektu;  omówienie szczegółów współpracy w ramach projektu; XV etap projektu;

maj 2013 - XVI etap projektu - omówienie z uczniami biorącymi udział w projekcie i zaangażowanymi nauczycielami oraz gośćmi w projekcie z regionu szczegółów organizacji Dnia Niemieckiego w szkole polskiej (III Dzień Niemiecki w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej); podział zadań;

czerwiec 2013 - XVII etap projektu - III Dzień Niemiecki w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych wraz z zaproszonymi gośćmi instytucji lokalnych i regionalnych biorącymi udział w dotychczasowym tworzeniu I etapu projektu; dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów; prezentacja całorocznej pracy uczniów; zakończenie I etapu projektu w formie szkolnego performance.

PERFORMANCE (z ang.: przedstawienie, wykonanie) - sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą jak i materią sztuki. Elementem performance może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany czy zasugerowany przez artystę w trakcie wystąpienia; (źrodło: Wikipedia.pl).


 

 

 

czerwiec 2013 - XVIII etap projektu - ustalenie planu działań w ramach kontynuacji realizowanego projektu na kolejny rok szkolny 2013/2014.

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności