NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

"MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"

   
Licznik odwiedzin 2008
monitoring pozycji
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ankieta rekrutacyjna

formularz zgłoszeniowy

informacja o projekcie

regulamin

oświadczenie

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU II TURY REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU  SYSTEMOWEGO "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE  WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE

10 wrzesień - 10 październik 2013 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!ARCHIWUM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ankieta rekrutacyjna

deklaracja

formularz zgłoszeniowy

instrukcja przyjmowania dokumentów

oświadczenie

regulamin

umowa uczestnictwa w projekcie

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU  SYSTEMOWEGO "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"


NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE  WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE

15 październik - 15 listopad 2012r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:

http://mamzawod-mamprace.slaskie.pl/
Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


"Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
- drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

W projekcie zaplanowano następujące działania:
- udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
- zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
- zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
- kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
- praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
- wizyty studyjne u pracodawców;
- doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:
- zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
- przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
- podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:
- scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
- zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
- określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:
- zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
- zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
- kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
- staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach Projektu wszystkie szkoły/placówki techniczne zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, natomiast placówki prowadzące kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dodatkowo otrzymają wyposażenie pracowni RIS.

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności