KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 25 sierpnia 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1431116

Nauczyciel Gastronomii na Drodze Rozwoju

 

Projekt kierowany jest do 260 nauczycieli i instruktorów następujących zawodów szkolnictwa zawodowego i są to m.in.:

- Technik Technologii Żywności 
- Dietetyk 
- Technik żywienia i gospodarstwa domowego 
- Technik organizacji usług gastronomicznych 
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- Kucharz 
- Kucharz małej gastronomii 
- Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Projekt obejmuje:

1 dzień profesjonalne szkolenie BHP i nowoczesny sprzęt technologiczny
2 i 13 dzień sprawdzian umiejętności praktycznych jak i dydaktycznych;
3-12 dzień praktyki w  zakładzie produkcyjnym lub ośrodku gastronomiczno-hotelarskim

W projekcie udział wzięły Pani Barbara Ormaniec, Anna Krasuska, Kinga Baścik i Ewa Hess-Rykała nauczycielki praktycznej nauki zawodu, które odbyły praktyki w Hotelu  A Luksory Collection Bristol **** w Warszawie pod okiem mistrza, szefa kuchni, Michała Tkaczyka.


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl