KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570568

Projekt "Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku"

Projekt był skierowany do 56 nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu kucharz i pokrewnych oraz technik technologii żywności, prowadzących praktyczne zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.

Projekt "Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku" obejmował następujące działania:

- zespół projektu zarejestrował techniką wideo lekcję praktyczną, prowadzoną przez uczestnika w szkole lub na warsztatach; uczniowie biorący w niej udział wypełnili ankietę ewaluacyjną
- dwudniowy zjazd, podczas którego został przeprowadzony test wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności. 
- praktyki zawodowe realizowane w profesjonalnie zarządzanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
- przeprowadzenie w szkole lekcji pokazowej z  wykorzystaniem nabytej w czasie praktyk wiedzy i umiejętności
- ponownie dwudniowy zjazd, podczas którego został sprawdzony przyrost wiedzy i umiejętności 
- kompetencje zostały ocenione przez panel ekspertów
- po pomyślnym ukończeniu programu doskonalenia zawodowego otrzymanie limitowanego, prestiżowego certyfikatu, poświadczającego zdobyte umiejętności.

W projekcie udział wzięły pani Beata Pieńkowska i Sabina Frycz nauczycielki teoretycznej nauki zawodu. W ramach projektu odbyły tygodniową praktykę zawodową w zakładach mięsnych HERMAN koło Rzeszowa, pracując na linii rozbioru mięsa, produkcji przetworów mięsnych oraz linii uboju. Drugi tydzień praktyk uczestniczki projektu spędziły pracując w czterogwiazdkowej restauracji Hotelu Crocus pod okiem znanego laureata wielu konkursów kulinarnych, szefa kuchni, pana Sebastiana Krauzowicza.

 

więcej na stronie projektu zapraszamy www.irafood.eu.


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl