KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570567

PRACOWNICY

Dyrekcja
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło
dyrektor
mgr inż. Halina Duraj
wicedyrektor
mgr Agnieszka Hyrlik
wicedyrektor

 

Nauczyciele pracują w pięciu zespołach przedmiotowych:

- Zespół wychowawczy,
- Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, 
- Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
- Zespół nauczycieli języków obcych,
- Zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Zespół wychowawczy

mgr Jolanta Wikło - dyrektor
mgr Agnieszka Hyrlik - v-ce dyrektor - przewodniczący zespołu wychowawczego
mgr Iwona Rosa - pedagog szkolny
mgr Natalia Kucharczyk - pedagog szkolny
wychowawcy wszystkich klas

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Opiekun zespołu: v-ce dyrektor mgr Agnieszka Hyrlik
Przewodniczący zespołu: mgr Katarzyna Faber - Jaźwińska

mgr Danek Alicja - chemia
mgr Grabowska Bogusława - geografia
mgr Jąkalska Aleksandra - matematyka
mgr Kowalska Teresa - chemia
mgr Krzyżanowska Grażyna - biologia, przedmioty ekonomiczne
mgr Machnicka Agnieszka - matematyka
mgr Milik Lucyna - biologia

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Opiekun zespołu - v-ce dyrektor mgr inż. Halina Duraj
Przewodniczący zespołu - mgr inż. Halina Świerczek

mgr Baścik Kinga - przedmioty gastronomiczne
mgr Bijok Teresa- kierownik warsztatów szkolnych
mgr inż. Czernik-Marek Katarzyna - przedmioty gastronomiczne
mgr Chłopczyk Bogusława
 - przedmioty gastronomiczne
mgr Dydus Sławomir - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Frycz Sabina - przedmioty gastronomiczne
mgr Graboń Alicja
 - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Hess - Rykała Ewa - przedmioty gastronomiczne
mgr Hojny Beata - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kacprowicz Lucyna - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kapustka Daniela - przedmioty gastronomiczne
mgr Karkut Irena - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kłopotowska Małgorzata - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Konstanty Małgorzata - przedmioty gastronomiczne
mgr Kownacka - Niedoba Izabela - przedmioty gastronomiczne
mgr Krasuska Anna - przedmioty gastronomiczne
mgr Krupa Katarzyna - przedmioty gastronomiczne
mgr Ormaniec Barbara - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Pieńkowska Beata - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Rusecka Bogumiła - przedmioty ekonomiczne
mgr Tarędź Agnieszka - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Wojciech Dorota
 - kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Zielińska Bernardyna - przedmioty gastronomiczne

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Opiekun zespołu: dyrektor mgr Jolanta Wikło
Przewodniczący zespołu: mgr Marek Świerczek 

mgr Damek Agnieszka  - język polski
mgr Dyczek Andrzej - religia
mgr Kanik Joanna - język polski
mgr Kaps Ewelina - język polski
mgr Kucharczyk Natalia
 - pedagog szkolny
mgr Kwiatkowska-Kos Ewa - język polski
ks. mgr Płonka Wiesław - religia
mgr Rosa Iwona
 - pedagog szkolny
mgr Szymik Iwona - biblioteka
mgr Talik Janusz - religia
mgr Tarnawa Aleksandra - biblioteka
mgr Wójcik-Nowak Aneta - historia

Zespół nauczycieli języków obcych
Opiekun zespołu - dyrektor mgr Jolanta Wikło
Przewodniczący zespołu - mgr Lidia Szarek

mgr Chilińska Anita - język niemiecki
mgr Dulian Ewa - język angielski
mgr Gniewek Ewa - język angielski
mgr Mohl Magdalena - język angielski
mgr Nawrocka-Kaniewska Anna 
- język francuski
mgr Pietrzak-Szpak Sylwia- język angielski
mgr Wydra Damian - język angielski
mgr Zyzańska Renata - język angielski

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
Opiekun zespołu - v-ce dyrektor mgr Agnieszka Hyrlik
Przewodniczący zespołu - mgr Jadwiga Pawlik

mgr Adamczyk Iwona - wychowanie fizyczne
mgr Błasiak Wojciech 
- wychowanie fizyczne
mgr Hyrlik
 Agnieszka - wychowanie fizyczne
mgr Pawlik Jadwiga- wychowanie fizyczne
mgr Podolska Monika - wychowanie fizyczne
mgr Sitek Adam - wychowanie fizyczne
mgr Szafran Arleta- wychowanie fizyczne
mgr Śnieżko Przemysław - wychowanie fizyczne

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl