KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570582

PRACOWNIE

Nasza szkoła mieści się w dwóch budynkach:

budynek przy ulicy Sobieskiego

budynek przy ulicy Wyspiańskiego

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
BIBLIOTEKA SZKOLNA - CENTUM MULTIMEDIALNE
SIŁOWNIA
SALA GIMNASTYCZNA
SALA MATEMATYCZNA
SALA GEOGRAFII
SALA HISTORII
PRACOWNIA BIOLOGII
SALA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

BUDYNEK PRZY ULICY SOBIESKIEGO

 

PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ

W ZSGiH są dwie pracownie z zapleczami pełniącymi funkcję sal konsumenckich, przeznaczone do prowadzenia zajęć z technologii gastronomicznej i ciastkarskiej. Dzięki ciągłym staraniom Rady Rodziców, Dyrekcji i nauczycieli sale te są na bieżąco remontowane i doposażane w sprzęt niezbędny w kształceniu umiejętności zawodowych uczniów.<< powrót

PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Sala obsługi konsumenta została gruntownie wyremontowana w 1998/1999 roku ze środków Rady Rodziców. Pracownia posiada zaplecze pełniące funkcję rozdzielni kelnerskiej, salę konsumencką i barek, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie kształcenie kelnerów i barmanów. Sala konsumencka tej pracowni jest wykorzystywana do prezentacji prac konkursowych uczniów. W czasie wizyty gości z Austrii pracownia cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem.


<< powrót

SALA JĘZYKA POLSKIEGO


<< powrót

SALA GIMNASTYCZNA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku Białej dysponuje trzema pomieszczeniami, w których prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego.

W salce przy ul. Sobieskiego prowadzona jest gimnastyka, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe typu aerobik, step.


<< powrót

SALA TOWAROZNAWSTWA

<< powrót

BUDYNEK PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

W ZSGiH są dwie pracownie komputerowe wyposażone dzięki staraniom Dyrekcji, Rady Rodziców i nauczycieli w sieć, skaner, drukarkę kolorową, rzutnik ciekłokrystaliczny, telewizor. Mamy dostęp do internetu. W salach tych poza zajęciami lekcyjnymi uczniowie pod nadzorem nauczycieli informatyki chętnie spędzają wolny czas, kształcąc swoje umiejętności.

<< powrót

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH - CENTUM MULTIMEDIALNE

Oferujemy naszym czytelnikom piękne, nowoczesne pomieszczenia, w których możesz wypożyczyć książkę, realizować swoje zainteresowania, odrabiać lekcje, spędzać wolny czas. Biblioteka to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również relaksu i wyciszenia. Z wypożyczalni biblioteki mogą korzystać ucznowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów, natomiast z czytelni (wypożyczenia na miejscu) może korzystać każdy, kogo zainteresują nasze zbiory.

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-17.00
Środa 7.00-17.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-15.00

POMIESZCZENIA:

- Czytelnia - 15 miejsc, 8 stanowisk komputerowych, Centrum Multimedialne

- Wypożyczalnia - komputerowy system udostępniania za pomocą czytnika i kodów kreskowych, możliwość wydruku zestawień na określony temat

- Magazyn


INFORMACJE O ZBIORACH BIBLIOTEKI:

Zbiory biblioteki sąopracowane i udostępniane w programiekomputerowym MOL OPTIVUM

Księgozbiór - ok. 17000 książek, w tym beletrystyka, literaturafachowa z dziedziny gastronomii, towaroznawstwa, ekonomii, marketingu i zarządzania

Czasopisma - 5 tytułów czasopism przedmiotowych, popularnonaukowych, ogólnych

Przepisy oświatowe, dokumenty programowe szkoły, informatory

Szkolne Centrum Informacji o Regionie - zbiory dotyczące Bielska-Białej, Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego: ponad 70 opracowanych pozycji książkowych, liczne foldery, mapy, fotografie

<< powrót

SIŁOWNIA

W roku szkolnym 1998/1999 z inicjatywy naszych nauczycieli wf powstała siłownia.
Cały zespół ciężko pracował, aby z olbrzymiej szatni stworzyć siłownię z prawdziwego zdarzenia. Remont trwał pół roku.

Finansowania predsięwzięcia podjęła się pani dyr. Jolanta Wikło i Rada Rodziców. Zakupiono sprzęt siłowy najlepszej firmy, jaką jest firma "OLIMP". Przygotowano 11 stanowisk, na których może młodzież ćwiczyć.

Tradycją tej szkoły są coroczne zawody w wyciskaniu sztangi. Młodzież coraz chętniej uczestniczy w zajęciach na siłowni poprawiając swoją sprawność i tężyznę fizyczną. Na bieżąco uzupełniany jest sprzęt i poprawiana baza treningowa.

<< powrót

SALA GIMNASTYCZNA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku Białej dysponuje trzema pomieszczeniami, w których prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego.

Na sali gimnastycznej przy ul. Wyspiańskiego odbywają się zespołowe gry sportowe.

<< powrót

SALA MATEMATYCZNA

<< powrót

SALA GEOGRAFII

<< powrót

SALA HISTORII

Przystrojona wizerunkiem Godła Polskiego na okazałym gobelinie, reprodukcjami historycznych postaci oraz płucien Jana Matejki wyeksponowano tutaj retrospektywne mapy poświęcone historii Europy i orężą polskiego.

Sala jest miejscem organizowanych konkursów w tym artystycznych przedsięwzięć związanych z piosenką i poezją czy okolicznościowymi rocznicami świąt narodowych.

<< powrót

PRACOWNIA BIOLOGICZNA

<< powrót

SALA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

<< powrót

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl