KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 25 sierpnia 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1431113

PRAXIS - PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

"PRAXIS - PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH" to projekt realizowany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem jest wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w procesie doskonalenia zawodowego, poznawania rzeczywistych warunków pracy w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i gastronomicznej, zdobywania umiejętności praktycznych, niezbędnych w procesie przygotowania absolwentów szkół do wykonywania zadań zawodowych.

Praktyki odbywały się  na podstawie specjalnie opracowanych programów, a ich wdrożenie nastąpiło wspólnie z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami branży gastronomicznej i hotelarskiej.

W projekcie udział wzięły pani Bogusława Chłopczyk, Irena Karkut oraz Bernardyna Zielińska, nauczycielki praktycznej nauki zawodu, które odbyły 10-dniowe praktyki z zakresu obsługi konsumenta w Hotelu De Silva w Katowicach Pyrzowicach oraz wzięły udział w wyjeździe studyjnym do Teltow w Niemczech.

info: http://praxis.wyginternational.pl/oprojekcie

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl