KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 25 sierpnia 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1431106

Projekt "Profesjonalny nauczyciel zawodu"

Projekt "Profesjonalny nauczyciel zawodu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem projektu była Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7.

Założenia Projektu

Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych uczestników oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji poprzez wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmowała  następujące zadania:
-   odbycie przez uczestników szkoleń instruktażowych (łącznie 8h);
-  przeprowadzenie testu wiedzy teoretycznej i praktycznej (wykonanie czynności związanych z podstawowymi zagadnieniami związanymi z obsługą konsumenta w gastronomii) przez uczestników w pierwszym i ostatnim dniu praktyk;
- odbycie przez uczestników 10-ciodniowych praktyk w profesjonalnie zarządzanych mikro, małych firmach branży gastronomicznej, hotelarskich i spożywczych oraz małych, średnich i dużych firmach z branży spożywczej, a także dużych ośrodkach hotelarskich posiadających wykwalifikowany personel.

W projekcie udział wzięły:
- Anna Krasuska, nauczyciel teoretycznej nauki zawodu, Agnieszka Tarędź, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, które uczestniczyły w praktykach zawodowych w Hotelu Narvil w Serocku, gdzie doskonaliły umiejętności obsługi konsumenta i ekonomiczne aspekty funkcjonowania gastronomii i hotelu.
- Beata Pieńkowska i Sabina Frycz, nauczycielki teoretycznej nauki zawodu, które odbyły praktyki zawodowe z zakresu obsługi konsumenta w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.


O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl