KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570577

SZKOŁA Z KLASĄ

ZOSTALIŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ 2.0!

FESTIWAL 2.0 W GASTRONOMIE

Ze względu na organizację pracy szkoły na początku drugiego semestru ustalono, że  Festiwal 2.0 będzie połączony ze szkolnym jubileuszowym festynem. Dzięki takiemu rozwiązaniu efekty całorocznej pracy nauczycieli z Zespołu 2.0 i uczniów zostały przedstawione nie tylko całej społeczności szkolnej ZSGiH, ale także pozostałym uczestnikom festynu: absolwentom, rodzicom, okolicznym mieszkańcom i innym gościom festynu.

Festiwal odbył się 12 czerwca 2015 r., w piątek na boisku szkolnym od godz. 12.00 do 18.00 i był włączony w program jubileuszowego festynu, organizowanego z okazji 70-lecia naszej szkoły. W festynie i festiwalu uczestniczyła cała społeczność szkolna, zaproszeni goście – z Miejskiego Zarządu Oświaty i dyrektorzy innych szkół, absolwenci ZSGiH, emeryci oraz mieszkańcy Bielska-Białej. Informacja o imprezach była rozpowszechniana za pomocą portali i stron internetowych, radia, prasy oraz plakatów rozwieszonych na terenie miasta. Pogoda nam sprzyjała. Piątek był pięknym, słonecznym dniem. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Przez 6 godzin stoisko „Szkoły z Klasą” odwiedziło wiele osób.

W trakcie festiwalu prezentowano wypracowany „Kodeksu 2.0” i „Kodeksu 2.0 na wesoło” oraz inne prace z zadań „Szkoły z Klasą”, opracowane graficznie. Przygotowywano masy cukiernicze, dekorowano mufinki i częstowano gości – uczennice, które brały udział w zajęciach w ramach zadań „Szkoły z Klasą” pt. „DEKOROWANIE czyli wszystko co musisz wiedzieć by Twoje wypieki zachwycały innych”. Prezentowano prace z projektu Dekoracja DIY – efektowne prace plastyczne prezentowane przez uczniów biorących udział w projekcie.

Pomysł połączenia festiwalu nauki z jubileuszowym festynem był bardzo dobry. Zaprezentowano efekty działań w ramach „Szkoły z Klasą” wszystkim uczniom, nauczycielom ZSGiH oraz licznej rzeszy gości spoza naszej szkoły.

Zostaliśmy „Szkołą ekspercką”!

W ramach programu "Szkoła z Klasą 2.0", na wizytówce naszej szkoły (platforma Centrum Edukacji Obywatelskiej) pojawiła się odznaka „Szkoła Ekspercka 2.0”. Uzyskanie takiego tytułu możliwe jest, gdy materiały stworzone i opublikowane na platformie programu przez uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez organizatorów jako dobre praktyki. I nam to się już udało! Nasza szkoła otrzymała cztery odznaki. To ogromne wyróżnienie dla nas, dla nauczycieli i uczniów. W Programie Szkoła z Klasą 2.0 uczestniczymy pierwszy rok. Realizujemy zadania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), poznajemy nowe narzędzie, zdobywamy nowe umiejętności informacyjno – komunikacyjne. Wszystkie nasze działania w ramach programu "Szkoła z klasą 2.0" opisujemy na stronie:

http://szk2015.ceo.nq.pl/szkoly/wizytowka/70/
Zachęcamy do jej odwiedzania!
Szkolny Zespół 2.0

 

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Szkoła z Klasą”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem programu jest lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w naszej szkole. Jeżeli uda się nam zrealizować wymagane zadania, otrzymamy certyfikat „Szkoły z Klasą”.

W I semestrze młodzież ZSGiH pod kierunkiem nauczycieli Zespołu 2.0, czyli pań: Joanny Kanik, Izabeli Kownackiej-Niedoby, Agnieszki Machnickiej i Aleksandry Tarnawy opracowywały klasowe kodeksy 2.0 – zbiory zasad korzystania z TIK w nauczaniu i uczeniu się. Następnie wśród uczniów została przeprowadzona ankieta, w której zebrano zasady z wszystkich kodeksów klasowych i pogrupowano w siedmiu obowiązkowych punktach:

- Ucz i ucz się z TIK
- Z informacji korzystaj samodzielnie o krytycznie
- Nie kradnij i nie daj się okraść
- Komunikujmy się
- Komputery pod ręką
- Bądź bezpieczny w sieci
- Naucz tego dorosłych

Wyniki ankiety można zobaczyć w prezentacji "Kodeks 2.0".

26 stycznia 2015 r. odbyła się szkolna debata na temat Kodeksu 2.0 ZSGiH. W debacie brały udział klasy 1TŻ1, 2KL, 2TT, 4TUG pod opieką nauczycieli Zespołu 2.0, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz goście: pani dyrektor Halina Duraj, pani dyrektor Agnieszka Hyrlik – członek Zespołu 2.0 oraz nauczyciele. Spotkanie poprowadziła Iwona Szymik, koordynator programu „Szkoła z Klasą”.

Po burzliwej dyskusji i głosowaniu ustalone zostały punkty Kodeksu 2.0 ZSGiH. W II semestrze zasady kodeksu będą wprowadzane w życie, a po zaakceptowaniu przez dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły kodeks dołączy do innych dokumentów programowych ZSGiH.

W II semestrze uczniowie pod opieką nauczycieli Zespołu 2.0 będą realizować wybrane ścieżki programu „Szkoły z Klasą”, a podsumowaniem całorocznej pracy będzie Festiwal 2.0.

powrót do góry >>

 

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl