KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570578

WYCIECZKI SZKOLNE

I. PROGRAM PROFILAKTYKI PRZYKŁAD  pobierz >>

II. PROGRAM WYCHOWAWCZY  pobierz >>

III. PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Działalność krajoznawczo - turystyczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego realizowanego przez szkoły, który odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do lepszego realizowania jej podstawowych funkcji. W kształceniu szkolnym powinna być zachowana właściwa proporcja między przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. W tych właśnie płaszczyznach znakomicie plasuje się turystyka krajoznawcza. Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkoły. Za realizację odnośnych zapisów w powyższych dokumentach odpowiedzialni są: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele szkoły...  dalej pobierz >>

 

DOKUMENTY DO POBRANIA  pobierz wszystkie dokumenty w jednym pliku tekstowym >>

 

1. KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) I OŚWIADCZENIE

 pobierz >>

2. HARMONOGRAM WYCIECZKI

 pobierz >>

3. HARMONOGRAM WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ W ZSGiH

 pobierz >>

4. Oświadczenie rodziców/ opiekunów ucznia

 pobierz >>

5. LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (IMPREZY)

 pobierz >>

6. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 pobierz >>

7. OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 pobierz >>

8. REGULAMIN WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ

 pobierz >>

9. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 pobierz >>

10. Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej

 pobierz >>

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl